Pre upotrebe pročitati uputstvo! O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

O GRANUDACYN-u

Granudacyn je moderni antiseptik (supstanca koja uništava mikroorganizme na tkivima čoveka) na bazi dve vrste hlora (Hipohlorasta kiselina i Natrijum-hiphlorit). To je u stvari stari antiseptik tzv Dakin-ov rastvor, koji se koristio još za vreme prvog svetskog rata. Obzirom da je bio hemijski nestabilan i da se pojavio Jod i antibiotici koji su ulazili u sve širu primenu, Dakin-ov rastvor je bio potisnut i zaboravljen.

Danas su antiseptici na bazi hlora u ekpanziji. U ovu grupu pripada i Granudacyn koji je moderna, hemijski stabilna varijanta Dakin-ovog rastvora. Ima najbrže vreme dejstva i veoma širok spektar dejstva (na bakterije, viruse, gljivice, parazite…) a pritom je netoksičan za tkiva čoveka i neutralnog je pH.

Hipohlorasta kiselina, koja je aktivna supstanca Granudacyn-a se nalazi i u našim leukocitima (Makrofagi i Neutrofili), koji ovu kiselinu koriste u borbi protiv mikroorganizama. Na taj način ova supstanca je „poznata“ našem organizmu i kao takva, u malim količinama potpuno neškodljiva za ćelije i tkiva čoveka. Zato mi Granudacyn nazivamo prirodnim antiseptikom.

Kako je Granudacyn u principu potpuno neškodljiv tj nije citotoksičan, može se bez bojazni koristiti na svim tkivima (koža, sluzokoža, hrskavice, kosti, tetive, ligamenti, nervno tkivo, peritoneum…) i telesnim šupljinama čoveka (abdomen, medijastinum, grudni koš, lobanja, zglobni prostor, uho, grlo, nos, usna šupljina, mokraćna bešika, fistule, apscesi…) i takođe za obradu akutnih i hroničnih rana, prilikom njihovog previjanja, kao i obradu pupčanog patrljka beba.

Dakle, Granudacyn je jedini antiseptik koji se sme koristiti direktno na unutrašnjim organima čoveka i nije ga potrebno ispirati!

KAKO DELUJE

Granudacyn deluje protiv mikroorganizama u dva koraka. Prvo, hipohlorasta kiselina ošteti ćelijski zid i druge omotače mikroorganizama-jednostavno rečeno napravi rupe u ćelijskom zidu bakterije, čime on postaje veoma propustljiv.  Zatim, usled ogromne razlike u osmotskim pritiscima bakterije i ovog antiseptika, dolazi do masivnog ulaska vode u bakteriju i njenog raspada tj osmolize bakterije. Naše ćelije su pritom potpuno bezbedne. Hipohlorasta kiselina iz Granudacyn-a ne oštećuje ćelije čoveka jer su one prirodno zaštićene Taurinom.

Za čitav ovaj proces je potrebno 15-30 sekundi! U tom smislu Granudacyn je antiseptik sa ubedljivo najbržim dejstvom (Onset of action). Za to vreme Granudacyn redukuje broj bakterija za 99,99%.

KADA SE KORISTI

Antiseptik Granudacyn je namenjen za intraoperativno i postoperativno ispiranje, za sva tkiva, sve telesne šupljine i rane.

Granudacyn antiseptik je pre svega namenjen za upotrebu u hirurgiji tj intraoperativno (za ispiranje operativnog polja). Kako do sada u principu nije postojao antiseptik koji bi mogao potuno bezbedno da se koristiti direktno na operativnom polju, upotreba Granudacyn-a donosi veliku promenu. Prema preporukama „Konsenzusa za antisepsu rana“ iz 2018. Granudacyn je jedini antiseptik koji sme da se koristi za peritonealnu lavažu, i da dođe u kontakt sa CNS-om, unutrašnjim organima i tkivima, hrskavicom ali i kostima, ligamentima, tetivama. Može se upotrebiti na svim tkivima čoveka, svim telesnim šupljinama (abdomen, grudni koš, medijastinum, lobanja, uho, grlo, nos, mokraćna bešika, zglobni prostor…) ali i kod fistula, apscesa, trauma, otvorenih preloma i slično i pritom ga nije potrebno ispirati nakon upotrebe. Time se značajno smanjuje rizik od infekcija i postoperativnih komplikacija (naročito na „osetljivim“ tkivima).

Pored intraoperativne upotrebe, Granudacyn se preporučuje za obradu, ispiranje i vlaženje akutnih i hroničnih rana prilikom njihovog previjanja ili kod primene tzv NPWT (terapija rane negativnim pritiskom) uz instilaciju ovog antiseptika.

Preporučujemo i njegovu primenu kod obrade pupka beba (pupčanog patrljka). U ovom slučaju najvažnije je spečiti nastanak lokalne infekcije, iritaciju kože, potkožnih tkiva i prodor mikroorganizama prema abdomenu. Moguća komunikacija abdomena sa spoljašnjom sredinom (preko pupka) je još jedan razlog za upotrebu onog antiseptika koji neće citotoksično uticati na ove osetljive strukture. Takođe, komplikacije urahusa (otvoreni, fistula, cista, sinus urahusa) je opet dobar razlog za izbor onog antiseptika koji jedini sme da se koristi za „unutašnju upotrebu“ a to je upravo Granudacyn.

Zaključujemo da je Granudacyn  veoma efikasan i praktičan jer ima izuzetno brzo vreme dejstva (za 15-30 sekundi redukuje 99,99% bakterija), ima veoma širok spektar baktericidnog dejstva (Gram +, Gram -, MRSA, VRSA, OSRA, VRE) ,deluje i na viruse, uključujući i Korona virus, gljivice, spore. Potpuno je netoksičan za sva tkiva čoveka pa se može koristiti neograničeno dugo ,ne peče na rani prilikom obrade rane i nije ga potrebno ispirati nakon upotrebe.