Ne morate previjati ranu
svakog dana

Svakodnevno previjanje, osim što je naporno, usporava i zarastanje rane

FARMIX

Koče Kapetana 36

11000 Beograd, Srbija

Pib: 1000092656

MB: 07784848

Tel/fax: +381 11 3836522

E-mail: office@farmix.rs

Copyright © 2021 Farmix d.o.o. Sva prava zadržana