O ALTRAZEAL-u

ALTRAZEAL je transformišuća prekrivka za akutne i hronične rane. Dizajniran je da rani obezbedi optimalne uslove i time pospeši njeno zarastanje. To je jedina prekrivka za rane koja je u obliku praška. Po sasatavu ALTRAZEAL je polimetakrilat, materijal od koga se prave i meka kontaktna sočiva.

Dakle, to je moderna prekrivka za rane,tehnološki napredan materijal, koja je po svojim performansama jedinstvena u odnosu na druge prekrivke.

ALTRAZEAL se nanosi direktno na dobro obrađenu ranu (akutnu ili hroničnu). Prah se u kontaktu sa eksudatom na dnu rane transformiše u gel formu. Ovaj gel je prožet nanokapilarima, i tu je suština ove prekrivke. Nanokapilari omogućavaju stalnu drenažu rane (eksudat koji se stalno stvara sada može slobodno da odlazi iz rane). Pored toga, ovi mali kapilari omogućavaju razmenu gasova (pa sredina ispod prekrivke nije anaerobna). I na kraju, ova prekrivka sve vreme štiti ranu od prodora mikroorganizama u ranu. Znači, stvara se mikroporozna barijera “nalik na kožu”. Nanokapilari u ovom gelu su prečnika 4-7 nm (nanometara), dok su virusi veličine 10-300 nm a bakterije 100-20.000 nm.

Zbog ovih karakteristika, Altrazeal prekrivka može dugo da ostane na rani, bez previjanja. Prema uputstvu za upotrebu (i prema našem iskustvu) Altrazeal može da ostane na rani do 14 dana! To naravno zavisi od vrste i stanja rane. U SAD, prema dozvoli FDA (agencija za hranu i lekove) dozvoljeno je da Altrazeal ostane na rani i do 3o dana.

ALTRAZEAL  se proizvodi u SAD, i registrovan je kao medicinsko sredstvo u ALIMS (srpska agencija za lekove i medicinska sredstva).

PREDNOSTI UPOTREBE ALTRAZEAL-a