nEDOSTATAK KISEONIKA JE GLAVNI UZROK NEZARASTANJA RANA

Granulox®

HEMOGLOBIN U SPREJU OMOGUĆAVA VAŠOJ RANI DODATNI IZVOR KISEONIKA POTREBAN ZA ZARASTANJE

HEMOGLOBINSKI SPREJ za tretman hroničnih rana

  • DEKUBITA
  • DIJABETSKIH RANA (ULKUS DIJABETSKOG STOPALA)
  • ARTERIJSKIH I VENSKIH ULKUSA

Za informacije o porudžbini pozovite:

063 287 977
dr Saša Kitanović

063 287 860
dr Aleksandar Miletić

Hipoksija, nedostatak kiseonika u tkivu, je glavni uzrok nastanka i nezarastanja hroničnih rana. Granulox je medicinsko sredstvo u obliku spreja, koje tkivu doprema preko potreban kiseonik i na taj način rešava problem hipoksije. U svom sastavu sadrži 10% hemoglobin koji je prirodni transporter kiseonika. Kada se naprska na ranu, hemoglobin iz Granulox-a transportuje atmosferski kiseonik do dna rane, tamo gde je kiseonik preko potreban u procesu zarastanja rane.

 GRANULOX SE PRIMENJUJE:

•  jednostavnim prskanjem na površinu rane
•  u kućnim ili ambulantnim uslovima
•  ne zahteva poseban način tretmana rana
•  na svakih 1-3 dana prilikom redovnog previjanja rane


 KAKVI SU REZULTATI STUDIJA U VEZI SA GRANULOX-om?
• dvostruko kraće vreme zarastanja rana u poređenju sa standardnom negom
• manja bolnost rane tokom tretmana
• smanjeni ukupni materijalni troškovi u odnosu na standardni način lečenja

ZNAČAJ DOSTUPNOSTI KISEONIKA U PROCESU ZARASTANJA RANA

Rane koliko god izgledalo da su otvorene i da imaju komunikaciju sa spoljašnjom sredinom, na svojoj površini imaju sloj tečnosti koji se naziva eksudat. Eksudat u optimalnoj količini prirodna je barijera i odbrana od isušivanja rane, infekcije, ali i barijera protoku kiseonika iz okolnog vazduha.
Kod osoba sa očuvanom cirkulacijom, rana svu potrebnu količinu kiseonika (koji je inače neophodan u procesu zarastanja) dobija iz cirkulacije. U ovakvim situacijama, rane najčešće (ukoliko se pravilno tretiraju) zarastaju unutar 4 nedelja.
Kod osoba koje imaju oštećenu cirkulaciju, snabdevenost kiseonikom u području rane je nedovoljna, i kao rezultat javlja se tkivna hipoksija. Tkivna hipoksija (smanjena količina kiseonika u tkivu), sama po sebi može biti uzrok nastanka hroničnih rana, ali takođe može biti otežavajući faktor zarastanja traumatskih rana.

Karakteristične rane sa oštećenom cirkulacijom su:

1. Dekubiti – kod ovih rana uzrok komprovitovane cirkulacije je dugotrajan pritisak na tkivo, najčešće usled dugotrajnog ležanja (nepokretnosti)
2. Dijabetski ulkusi – kod osoba sa dijabetesom, oštećena mikrocirkulacija (dijabetska mikroangiopatija) najčešći je uzrok nastanka hroničnih rana, i uzrok zbog koga traumatske rane kod dijabetičara veoma sporo zarastaju ili nezarastaju.
3. Arterijski i venski ulkusi – uzrokovani su bolestima arterija i vena različitog porekla (pušenje, visok krvni pritisak, ateroskleroza, vaskulitisi…)

Ova tri tipa rana generalno veoma sporo zarastaju, u proseku duže od 4 nedelje, jer kiseonik koji je tkivu potreban, doprema se do rane u nedovoljnim količinama upravo zbog loše cirkulacije. Da bi se rani dopremio kiseonik, koji joj je preko potreban, potrebno ga je onda dopremiti iz okolnog vazduha, sada preko spoljašnje površine rane.

EKSUDAT – PRIRODNA BARIJERA ATMOSFERSKOM KISEONIKU

Poznato je da je kiseonik veoma slabo rastvorljiv u vodi. Već smo pomenuli da na svakoj rani, postoji sloj tkivne tečnosti, debljine 0,1 mm koji se naziva eksudat, i kao takav sprečava difuziju (prolaz kiseonika) za 90% do čak 99%. Dakle, iako imamo sasvim dovoljno kiseonika u okolnom vazduhu, on nije dostupan rani.

Kako je eksudat veoma važan za održavanje optimalne vlažnosti rane, jer je medijum u kome se pored ostalog nalaze i svi tkivni faktori koji učestvuju u zarastanju rane, uklanjanje eksudata, isušivanje rane, nema nikakvog smisla. Pitanje je kako onda, kroz eksudat omogućiti prolaz kiseonika do same površine rane?

HEMOGLOBIN KAO PRIRODNI TRANSPORTER KISEONIKA

Ovaj fenomen stvorila je priroda još pre oko 46 miliona godina.
Hemoglobin u eritrocitima, kompleksni molekul (koji daje eritrocitima i krvi crvenu boju) odgovoran je za transport
600 do 800 L kiseonika dnevno u našem organizmu, od pluća do svih delova tkiva, gde je to neophodno.
Hemoglobin može povećati rastvorljivost kiseonika u vodi za 25 puta. I to nije sve. Dodavanjem hemoglobina u vodeni rastvor, povećava se difuzija tj. protok kiseonika kroz vodu za 8 puta (Oxygen transport through hemoglobin solutions, Scholander PF, Science, Feb 1960).

Ovo je bila ideja za razvoj Granulox-a. Ako je hemoglobin sposoban za transport kiseonika kroz naše telo, zašto ne bi bio sposoban da isto tako transportuje kiseonik koji se nalazi izvan našeg tela?
Dakle, ako nanesemo Granulox na površinu rane, koncentrovani 10% hemoglobin iz Granulox-a

…omogućiće veću rastvorljivost atmosferskog kiseonika u eksudatu i 8 puta veći protok atmosferskog kiseonika do dna rane.

Na ovaj način, stvara se dodatni, veoma važan izvor kiseonika rani. Granulox, rastvoren u eksudatu na površini rane, obezbeđuje protok atmosferskog kiseonika kroz eksudat do dna rane, i zbog toga se figurativno naziva „disaljkom“ za rane.

STUDIJE KOJE POTVRĐUJU EFIKASNOST GRANULOX-a

Od aprila 2012. godine, kada se Granulox pojavio na tržištu, napravljen je veoma veliki dokazni materijal.
Sprovedena su:
• 2 randomizirana kontrolisana ispitivanja
• 10 retrospektivnih kontrolisanih kohortnih studija
• 43 serija slučajeva koji obuhvataju od 1 do 10 pacijenata
• skoro 20 serija slučajeva sa više od 10 uključenih pacijenata

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

Kako se koristi Granulox?

Granulox se jednostavnim pritiskom na kapicu spreja prska na površinu rane u tankom sloju.

Da li mogu sam/a da koristim Granulox?

Da, Granulox mogu koristiti pacijenti u kućnim uslovima. Jedini izuzetak su trudnice koje ne smeju koristiti Granulox (ne postoje dokazi o bezbednosti Granulox-a u trudnoći). Međutim, savetujemo Vam da se pre donošenja odluke o upotrebi Granulox-a obratite Vašem lekaru.

Sprej iz bočice Granulox-a je crvene boje, da li je to u redu?

Da. Crvena boja spreja potiče od hemoglobina koji je osnovna komponenta Granulox-a. Hemoglobin inače daje crvenu boju krvi.

Ko ne sme da koristi Granulox?

Granulox ne bi trebalo da koriste trudnice jer ne postoje dokazi o bezbednosti primene Granulox-a kod trudnica.

Koliko dugo treba da koristim Granulox?

Granulox ne deluje štetno na tkivo, tako da ne postoji vremensko ograničenje u upotrebi. Granulox ima smisla koristiti dok rana ne zaraste.

Kako da znam da li Granulox deluje?

Cilj terapije Granulox-om je zarastanje rane. Svako smanjenje površine rane
predstavlja napredak u terapiji. Međutim, imajući u vidu da hronične rane sporo zarastaju, fotografisanje i merenje dimenzija rane u određenim intervalima (na 7 ili 15 dana na primer) daće jasniji uvid u rezultate terapije.

Da li moram da koristim posebnu prekrivku za ranu ako koristim Granulox?

Ne, upotreba Granulox-a ne zahteva upotrebu posebnih prekrivki i promenu načina lečenja rana. Bitno je da prekrivka propušta vazduh.

Da li se Granulox može koristiti sa hidrokoloidnim prekrivkama ili sa drugim prekrivkama koje upijaju eksudat?

Ne. Da bi Granulox mogao ostvariti svoje dejstvo, kiseonik iz okolnog vazduha mora prolaziti kroz prekrvku tj. prekrivka mora biti gas-propusna. Hidrokolidne prekrivke, prekrivke nepropusne za tečnost, okluzivne prekrivke, kao i masti nisu gas propusne i kao takve onemogućavaju dejstvo Granulox-a.

Čime smem da čistim ranu kada koristim Granulox?

Veliki broj antiseptika je destruktivan kako za mikroorganizme, tako i za naše tkivo, pa samim tim dovode do destrukcije hemoglobina iz Granulox-a, čime kompromituju dejstvo Granulox-a. Naša preporuka je da koristite sredstva na bazi natrijumhipohlorata i hipohloraste kiseline, kao što je Granudacyn. Granudacyn ima selektivno dejstvo na mikroorganizme, i ne deluje toksično na naša tkiva i ne oštećuje hemoglobin iz Granulox-a. Ukoliko koristite druge antiseptike, isperite ranu fiziološkim rastvorom pre nanošenja Granulox-a.

Koristim antibiotike, da li smem da koristim Granulox?

Interakcije antibiotika sa lokalnim dejstvom i Granulox-a nisu dovoljno istražene i zato ih ne bi trebalo koristiti istovremeno. U svakom slučaju, potreba za prmenom antibiotika ukazuje na postojanje infekcije koju najpre treba sanirati kao osnovni preduslov zarastanja rane.

Kako da prepoznam prve znake pozitivnog dejstva Granulox-a?

Pojava crvenog ruba na ivicama rane, kao i pojava mladog granulacionog tkiva crvene boje i somotaste površine prvi su znaci početka zarastanja. Smanjenje veličine rane apsolutni je znak zarastanja rane.

U uputstvu za upotrebu Granulox-a piše da se nanosi na svaka 1-3 dana. Kako da znam koliko često treba da nanosim Granulox na ranu?

Učestalost primene Granulox-a zasniva se na kliničkom stanju rane. Rane sa velikom površinom, sa slojevima izumrlog tkiva i fibrinskim naslagama i naročito rane koje se svakodnevno previjaju najbolje bi bilo svakodnevno tretirati Granulox-om. Kako zarastanje rane napreduje, može se smanjivati učestalost primene Granulox-a, na svaki drugi a zatim na svaki treći dan do zarastanja rane.

Kolika količina Granulox-a se nalazi u bočici?

U spreju se nalazi 12 ml Granulox-a. To je ekvivalentno 30 aplikacija. Jedna aplikacija je količina spreja koja izađe iz bočice pri pritisku na kapicu u trajanju od 1 sekunde.

Koliki sloj Granulox-a treba naprskati na ranu?

Granulox se prska na ranu u veoma tankom sloju. Imajući u vidu da je crvene boje, lako je uočiti deo rane koji je pokriven Granulox-om. Dakle, sasvim tanak sloj biće dovoljan. Nema potrebe zalivati ranu velikim količinama spreja.

Ukoliko Granulox naprskam obilno, da li će efekat biti bolji?

Ne. Za dejstvo Granulox-a dovoljan je sasvim tanak sloj, da pokrije ranu. Veće količine spreja iz jednog puta nanesene, neće povećati efekat.

Da li mogu koristiti Granulox za rane na licu/glavi?

Da, kao i na svim drugim delovima tela pokrivenim kožom.

Da li Granulox može da se koristi i kod opekotina?

Da, primena Granulox-a kod opekotina smanjuje vreme zarastanja. Kod opekotina IIa i IIb stepena skraćeno je vreme zarastanja i smanjuje se verovatnoća prekomernog formiranja ožiljaka.

Da li se Granulox može koristiti za rane na sluzokožama?

Za sada ne postoje dokazi efikasnosti primene Granulox-a na sluzokožama.

Šta ako Granulox dođe u kontakt sa očima?

Oči je potrebno obilno isprati vodom.

Gde se proizvodi Granulox?

Granulox se proizvodi u Nemačkoj, EU.

Koliki je rok trajanja nakon prve upotrebe Granulox-a?

Nakon otvaranja Granulox se može koristiti do isteka roka trajanja ukoliko ga čuvate u frižideru na temperaturi od +2 do +8°C. Ukoliko Granulox čuvate na temperaturi do +25°C (van frižidera), rok upotrebe je 6 nedelja.

Granulox mi je stajao neko vreme van frižidera, da li može i dalje da se koristi?

Da, pri čemu treba imati u vidu da Granulox može stajati na temperaturi do +25°C maksimalno 6 nedelja.

Da li moram da mirujem određeno vreme nakon što nanesem Granulox na ranu?

Nakon primene Granulox-a možete nastaviti sa aktivnostima koje inače obavljate.

Da li moram da idem u hiperbaričnu komoru da bi terapija Granulox-om imala efekta?

Ne. Granulox transportuje atmosferski kiseonik do dna rane. Za dejstvo Granulox-a nisu potrebne povišene vrednosti pritiska kiseonika, kakav je u hiperbaričnoj komori.

Koja je razlika između hiperbarične komore i Granulox-a?

Hiperbarična komora obezbeđuje visok pritisak 100 % kiseonika tokom tretmana, dakle, hiperbarična komora obezbeđuje kiseonik u većem procentu nego u atmosferi i pod povećanim pritiskom. Hiperbarična komora nije dostupna u kućnim uslovima. Granulox je hemoglobinski sprej koji omogućava rastvaranje i transport kiseonika u procentu i pod pritiskom kakav kiseonik ima u vazduhu koji nas okružuje. Takođe, Granulox se koristi u kućnim ili ambulantnim uslovima i lako je prenosiv.

Kog porekla je hemoglobin u Granulox-u?

Hemoglobin u Granulox-u je svinjskog porekla.

Hemoglobin u Granulox-u je svinjskog porekla, da li osobe muslimanske veroispovesti mogu da ga koriste?

Postoji nekoliko razloga zašto bi muslimani mogli da koriste Granulox. Kao prvo Granulox je srestvo za lečenje, a ne vrsta uživanja, i ne postoji isto takvo sredstvo kao Granulox a da je recimo goveđeg porekla. Drugo, primenom Granulox-a ne dolazi do sistemske apsorpcije, što znači da Granulox ostaje na rani nakon primene, i ne ulazi u krvortok. Treće, hemoglobin je samo molekul, nije puna svinjska krv. A hemoglobin je prilično univerzalne strukture. Po svim ovim pitanjima, složio se i Britanski Muslimanski Savet, da ako je sredstvo namenjeno lečenju u cilju spašavanja ekstremiteta, i nema alternative, da ga muslimani mogu koristiti. Takođe u više muslimanskih zemalja je Granulox registrovan, kao na primer: u Turskoj, Kuvajtu, Indoneziji…

Da li osobe alergične na namirnice svinjskog porekla smeju da koriste Granulox?

Iako se hemoglobin iz Granulox-a ne apsorbuje, ukoliko ste alergični na namirnice svinjskog porekla savetujemo Vam da se posavetujete sa lekarom pre upotrebe Granulox-a.

Koristio/la sam Granulox samo nekoliko puta, sprej više ne izlazi, a kada protresem bočicu u njoj kao da nema sadržaja. Da li je moguće da je sav sprej potrošen za samo nekoliko aplikacija?

Najverovatnije je da se kapica spreja zapušila (deo bočice koji se pritiska i kroz koji izlazi sadržaj). Sama bočica i kapica spreja su sprecijalno dizajnirane za Granulox. Pri mućkanju, bočica i kada je puna ne oseća se da ima sadržaja u njoj. Sama kapica na bočici, iz sigurnosnih razloga sastoji se iz sistema kanalića koji se mogu zapušiti prilikom uobičajenog korišćenja. Iz pomenutih razloga, u originalnom pakovanju, nalazi se 5 rezervnih kapica koje se jednostavno menjaju, skidanjem stare i postavljanjem nove kapice spreja.

Čemu služi 5 rezervnih kapica spreja u originalnom pakovanju Granulox-a pored bočice?

Ukoliko se dogodi da se kapica spreja zapuši, što nije neočekivana pojava, potrebno je skinuti je sa bočice i zameniti rezervnom.

Koja su neželjena dejstva Granulox-a?

Iako nisu opisana neželjena dejstva na Granulox, ona se ne mogu sa sigurnošću u potpunosti isključiti. Ukoliko primetite sporedna dejstva kao što su svrab, crvenilo, peckanje ili slično, savetujemo Vam da prekinete sa upotrebom Granulox-a i obratite se Vašem lekaru.

Za informacije i porudžbine pozovite:

063 287 977
dr Saša Kitanović

063 287 860
dr Aleksandar Miletić

FARMIX

Koče Kapetana 36

11000 Beograd, Srbija

Pib: 1000092656

MB: 07784848

Tel/fax: +381 11 3836522

E-mail: office@farmix.rs

Copyright © 2021 Farmix d.o.o. Sva prava zadržana