Igle

Hipodermalne

Boja igle obeležena je na samoj igli i na kutiji

Vrh u obliku trougla, bez zadebljanja na ivicama omogućava glatki prolaz kroz tkivo, bez otpora

Špricevi

Dvodelni i Trodelni

Špricevi su providni tako da se može videti sadržaj u špricu u svakom trenutku.

Klip lako klizi, bez retrogradnog povratka sadržaja.

Dostupni u više zapremina

Transfuzioni set 150cm

FARMIX

Koče Kapetana 36

11000 Beograd, Srbija

Pib: 1000092656

MB: 07784848

Tel/fax: +381 11 3836522

E-mail: office@farmix.rs

Copyright © 2021 Farmix d.o.o. Sva prava zadržana