Farmix d.o.o.

Adresa:   Koče Kapetana 36, 11000 Beograd, Srbija

Pib:          100009265

MB:          07784848

Tel/fax:   +381 11 3836522

E-mail:    office@farmix.rs

Prijava sumnje na neželjeni efekat leka ili sumnje u tehničku ispravnost proizvoda: 

farmakovigilanca@farmix.rs 

ili na telefon +381 63 287 860

Copyright © 2021 Farmix d.o.o.