KO SMO MI

Farmix je farmaceutska kompanija osnovana 1991. godine u Beogradu. Naša delatnost obuhvata zastupanje inostranih farmaceutskih kompanija, uvoz i distribuciju lekova i medicinskih sredstava u okviru snabdevanja zdravstvenog sistema Srbije. 

Naš tim profesionalaca bavi se prodajnim, marketinškim i regulatornim poslovima u oblasti prodaje i promocije lekova i medicinskih sredstava.

POLITIKA KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Farmix d. o. o.je dugogodišnjim iskustvom u zastupanju stranih firmi I efikasnim I bezbednim snabdevanjem zdravstvenih ustanova postao prepoznatljiv na tržištu.Interaktivna saradnja sa multinacionalnom kompanijom ,koja je specijalizovanaza za  proizvodnju krvnih derivata vrhunskog kvaliteta ,dovela je do sklapanja ugovora o ekskluzivnom zastupanju i distribuciji za teritoriju Srbije.

Najviše rukovodstvo je posvećeno zadovoljenju primenljivih zahteva i stalnom unapređivanju uspostavljenih sistema menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine kao i prevenciji zagađivanja životne sredine

Dalji rast učešća na tržištu ,smanjenje zagađenja životne sredine i potrošnje prirodnih resursa će se ostvariti kroz :

  • Proširenje asortimana proizvoda
  • Stalnu obuku lekara
  • Stalnu obuku zaposlenih
  • Direktan kontakt sa kupcima u cilju praćenja i poboljšanja njihovog zadovoljstva
  • Očuvanje kvaliteta proizvoda kroz adekvatne uslove skladištenja i transporta
  • Efikasno i bezbedno snabdevanje
  • Izradu i primenu programa zaštite
  • Primenu zakonske regulative i drugih propisa koji se odnose na realizaciju usluge i zaštitu životne sredine

Od zaposlenih se očekuje da dosledno sprovode propisane postupke rada , programe zaštite životne sredine i svojim predlozima stalno usavršavaju i poboljšavaju aktivnosti u kojima su učesnici.

 Beograd, 10.10.2016.                                            

Generalni direktor

 MSc Pharm Mihajlo Stefanovic

FARMIX

Koče Kapetana 36

11000 Beograd, Srbija

Pib: 100009265

MB: 07784848

Tel/fax: +381 11 3836522

E-mail: office@farmix.rs

Copyright © 2021 Farmix d.o.o.