Prijava sumnje na neželjeni efekat leka ili sumnje u tehničku ispravnost proizvoda: 

farmakovigilanca@farmix.rs 

ili na telefon +381 63 287 860

Proizvodi:

ADVATE

oktokog alfa, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 250i.j./5mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1x5mL

ADVATE

oktokog alfa, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500i.j./5mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1x5mL

ADVATE

oktokog alfa, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 1000i.j./5mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1x5mL

Antitrombin III Takeda

antitrombin III, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju; 1000i.j./20mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1x20mL

Antitrombin III Takeda

antitrombin III, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju; 500i.j./10mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1x10mL

FEIBA NF

antiinhibitorski kompleks faktora VIII, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju; 500j./20mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem i Baxject II Hi-Flow, 1x20mL

FEIBA NF

antiinhibitorski kompleks faktora VIII, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju; 500j./10mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem i Baxject II Hi-Flow, 1x10mL

Human Albumin 20% Takeda

albumin, humani, rastvor za infuziju; 200g/L; bočica staklena, 1x100mL

Human Albumin 20% Takeda

albumin, humani, rastvor za infuziju; 200g/L; bočica staklena, 1x50mL

Immunate

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), humani faktor koagulacije VIII, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 190i.j./5mL+250i.j./5mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1x5mL

Immunate

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), humani faktor koagulacije VIII, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 375i.j./5mL+500i.j./5mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1x5mL

Immunate

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), humani faktor koagulacije VIII, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 750i.j./10mL+1000i.j./10mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1x10mL

Immunine

humani faktor koagulacije IX, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 600i.j./5mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1x5mL

Kiovig

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu, rastvor za infuziju; 100mg/mL; bočica staklena, 1x100mL

Kiovig

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu, rastvor za infuziju; 100mg/mL; bočica staklena, 1x25mL

Kiovig

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu, rastvor za infuziju; 100mg/mL; bočica staklena, 1x50mL

Recombinate 250

oktokog alfa, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 250i.j./10mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1x10mL

Recombinate 500

oktokog alfa, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500i.j./10mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1x10mL

Recombinate 1000

oktokog alfa, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 1000i.j./10mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1x10mL

Alveofact®

fosfolipidna frakcija iz pluća goveda (surfaktant), prašak i rastvarač za suspenziju za endotraheopulmonalno ukapavanje; 45mg/mL; bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1×1.2mL

Alveofact®

fosfolipidna frakcija iz pluća goveda (surfaktant), prašak i rastvarač za suspenziju za endotraheopulmonalno ukapavanje; 45mg/mL; bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1×2.4mL

Somatostatin Lyomark

somatostatin, prašak za rastvor za infuziju; 3mg; ampula, 5x3mg

PALO SALA

palonosetron, rastvor za injekciju; 250mcg/5mL; bočica staklena, 1x5mL

SALA ZIDIME

ceftazidim, prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 1g; bočica staklena, 1x1g

VANCO SALA

vankomicin, prašak za rastvor za infuziju; 1g; bočica staklena, 1x1g

Vicebrol Forte

vinpocetin, tableta; 10mg; blister, 1x30kom

FARMIX

Koče Kapetana 36

11000 Beograd, Srbija

Pib: 100009265

MB: 07784848

Tel/fax: +381 11 3836522

E-mail: office@farmix.rs

Copyright © 2021 Farmix d.o.o.